Pediatrik Anestezi
    Taner Balcıoğlu
    Berna Çökmez
Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi
Yanık Birimi
Pediatrik Toraks Cerrahisi Birimi
Pediatrik Onkolojik Cerrahi Birimi
Ameliyathane
Poliklinik
GİS Motilite Laboratuvarı
Pediatrik Üroloji Bilim Dalı
Ürodinami ve Üroterapi Birimi