PEDİATRİK ANESTEZİ

Pediatrik Anestezi uygulamaları, EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'na bağlı olarak görev yapan hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Prof. Dr. Taner Balcıoğlu ve Uz. Dr. Berna Çökmez’in sorumluluğunda, ikinci yıl eğitimini tamamlamış uzmanlık öğrencileri, pediatrik anestezi rotasyonunu  4 ay süre ile Çocuk Cerrahisi Ameliyathanesinde tamamlarlar. Ameliyathanemizde prematüre ve yenidoğan anestezisi de dahil olmak üzere yılda yaklaşık 1600 pediatrik anestezi uygulaması gerçekleştirilmektedir. 

Pediatrik anestezi uygulamalarımızda temel ilkelerimiz:

  1. Premedikasyon
  2. Tüm olgulara genel anestezi uygulanması ve
  3. Postoperatif analjezi amacıyla rejyonal yöntemler kullanılmasıdır.