Ana Sayfa Bilimsel Kurul Program Önemli Bilgiler
Değerli Meslektaşlarım,
Çocuk Ürolojisi Derneği’nin bir süre önce mezuniyet sonrası eğitim etkinlikleri kapsamında uzmanlar ve uzmanlık öğrencilerine yönelik kurslar düzenlemeye ve ilkini de vezikoureteral reflü konusunda İzmir’de yapmaya karar vermiş olduğunu bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum.
Mevcut ve gelecekteki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Cerrahisi, ve Üroloji uzmanları, ve Çocuk Ürologları bu kursun hedef kitlesidir.  Reflü konusunda yıllardır süregelen değişim hızını asla yitirmemiş, gerek tanı gerek tedavi başlıkları altında dün standart kabul edilen birçok uygulama günümüzde terk edilmiştir. Kısa süre önce ortaya atılan yeni yöntemler baş döndürücü bir hızla dünyaya yayılırken, geçmişin kendini kanıtlamış uygulamalarından bazıları ise hala sarsılmadan yerlerini korumuşlardır.
Süregelen değişim, aslında devam eden sorunların ve arayışların da bir göstergesidir. Reflüde ideal tedaviye yaklaştığımızı söylemek inandırıcı olmaz. Ancak güncel kalabilmek ideale yürüyüşün ön koşuludur.
Reflü tanı ve tedavisinde artık ülkemizde de uluslararası standartları yakalamış çok sayıda merkez vardır. Kursdaki eğitimciler bu merkezlerden seçilmiş değerli bilim insanlarıdır. Türkiye’de, “Türkçe” bir toplantı için artık yeterince deneyim ve motivasyona sahip olduğumuz inancıyla sizleri 25 Ekim’deki vezikoureteral reflü kursuna İzmir’e davet ediyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
Prof. Dr. İbrahim ULMAN