TARİHÇE

Türkiye'nin ilk resmi Çocuk Cerrahisi Kliniği 1961 yılında Prof. Dr. İhsan Numanoğlu tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurulmuştur. Yine aynı yıl Çocuk Cerrahisi ihtisası, Ege Üniversitesi'nin teklifi ile Ortopedi'den ayrılarak, müstakil bir ihtisas olarak Sağlık Bakanlığı'nca kabul edilmiştir. İlk Türk Çocuk Cerrahisi Kongresi de 1981 yılında Ege Çocuk Cerrahisi tarafından İzmir'de gerçekleştirilmiştir.

Pek çok konuda Türkiye'nin ilklerine imza atan kliniğimizin kuruluşundaki önemli özelliklerden birisi de Çocuk Cerrahisinde öncü olan yurtdışındaki kuruluşlarla ilişkileridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk bağımsız Çocuk Cerrahisi Bölümü, bu ülkedeki ilk resmi Çocuk Cerrahı olan Prof. Clathworthy tarafından Colombus'ta, Ohio Üniversitesi'nde kurulmuştur. Bu tarihi departmanın en önemli özelliklerinden biri de pek çok uzman yetiştirmesi ve bu uzmanların dünyanın değişik yerlerinde ilk Çocuk Cerrahisi departmanlarını kurmalarıdır. Yirminci yüzyılın ellili ve altmışlı yıllarında, Colombus'ta yetişen 11 uzmanın kurduğu bu kliniklerden birisi de bizim kliniğimizdir ve yukarda sözü edilen nedenle, halen organik bir bağı bulunmasa bile Colombus'un bir uzantısı sayılmaktadır.

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda yılda yaklaşık 2000 ameliyat yapılmakta ve 5000 civarında da poliklinik hastası değerlendirilmektedir. Anabilim Dalımız halen, 1980 yılında tamamlanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi ana binasına bir koridorla bağlanan 3 katlı müstakil binasında hizmet vermektedir. Binanın yoğun bakım katında 1996 yılında büyük çaplı bir tadilat yapılmış ve birimler modern cihazlarla donatılmıştır. Benzer bir tadilat üniversitemize verilen Fransız Hükümet kredisinden yararlanılarak ameliyathanemizde de yapılmış ve 1999 yılında ameliyathanemiz tamamen yenilenmiş ve modernize edilmiş olarak hizmete devam etmeye başlamıştır.

Halen 52 yatağı bulunan kliniğimizde 8 öğretim üyesi, 7 uzmanlık öğrencisi, 29 hemşire, 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 1 psikolog ve 23 yardımcı personel görev yapmaktadır. Tüm öğretim üyeleri Avrupa Çocuk Cerrahisi Board'una sahiptirler.