Prof. Dr. İbrahim ULMAN

1961 Turgutlu doğumludur. 1979 yılında Bornova Anadolu Lisesi’ni, 1985’de Ege Tıp Fakültesi’ni derece ile bitirmiştir. 1992 yılında ayni üniversitede Çocuk Cerrahisi uzmanı, 1997’de doçent, 2003 yılında profesör unvanlarını almıştır. 1991’de Pittsburgh Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde bir yıl araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1993 yılından itibaren çocuk cerrahisinin bir alt dalı olan çocuk ürolojisi alanında çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında Hollanda’da Erasmus Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde ve 1998’de ABD’de Columbus Çocuk Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bölümleri’nde burslu olarak çalışmıştır. 2000 yılında Avrupa Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Belgesini almış, 2001 yılında Avrupa Üroloji Derneği bursunu kazanarak Londra’da ergen ürolojisi üzerinde çalışmıştır. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Çocuklardaki cerrahi ve ürolojik problemlerle ilgilenmektedir. Çocuk Ürolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Spina Bifida Derneği’nin kurucularındandır ve halen genel başkanlığını yürütmektedir. TÜBİTAK ve diğer Uluslararası kuruluşlardan aldığı çok sayıda bilimsel burs ve ödül mevcuttur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Fonu Koordinatörlüğü ve Yayın Komisyonu üyelikleri vardır. Uluslararası indekslere giren yabancı dilde 42, Türkçe 23, bilimsel makalesi, ve üç kitap bölümü yayınlanmıştır.

Akademik personel bilgilerini görmek için tıklayın.