Prof. Dr. İhsan NUMANOĞLU

Ülkemizde çağdaş anlamda ilk çocuk cerrahisini kuran Sayın Prof. Dr. İhsan NUMANOĞLU'dur.

NUMANOĞLU, 1957-1960 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin değişik cerrahi merkezlerinde çalışıp çocuk cerrahisi yönünden görgü bilgi ve deneyim kazanmış ve 1960 yılında yurda dönerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği'nde, çocuk cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

1961 yılında Ege Çocuk Cerrahisi, Ortopedi kliniği'nden ayrılarak, ayrı bir birim olarak kurulmuş ve NUMANOĞLU bu birimin kurucusu olarak çalışmaya başlamıştır.

Sayın NUMANOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocukların cerrahi sorunlarının cerrahi tedavisi yanında, çocuk cerrahisinde öğrenci eğitimine de büyük önem vermiştir.

1961 yılında çocuk cerrahisini çağdaş anlamda kurmuş ve 1964 yılında Türkiye'nin ilk çocuk cerrahisi öğretim üyesi (doçent) olmuştur.

Çocuk cerrahisinin ülkemizde gelişebilmesi, çağdaş ülkeler arasında istenilen düzeyde yerini alabilmesi için, çocuk cerrahisinin bir üst ihtisas dalı olmaktan çok, tamamen müstakil, ihtisas veren bir bilim dalı olmasının gereğine de inanmış ve bunun içinde uğraş veren ilk kişi olmuştur. 1961 yılında çocuk cerrahisini, ortopediden tamamen ayırdıktan sonra, Tıp Fakültesi kanalı ile zamanın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na başvurarak ihtisas tüzüğünün değiştirilmesi ve çocuk cerrahisinin ortopediden ayrılarak müstakil bir ihtisas dalı olarak yer almasında etkili hizmet göstermiştir. Çocuk cerrahisi eğitiminin, genel cerrahiden sonra bir üst ihtisas şeklinde olmasından yana değildi. Çocuk cerrahisi eğitiminin tamamen çocuk üzerinde yoğunlaştırılmasını savunuyor, çocuk cerrahisi asistanlarının bilgi ve becerilerinin çocuk üzerinde geliştirilmesi gerektiğine inanıyordu. Yapmış olduğu çalışmalar sonucu çocuk cerrahisini 1968 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk kez tamamen müstakil bir kürsü haline getirmiştir.

Prof. Dr. İhsan NUMANOĞLU emekli olduğu 1990 yılına kadar uluslararası indekslere giren dergilerde 6 yayın yapmış, bunların 6'sında birinci isim olarak yer almıştır.  Sayın NUMANOĞLU'nun Çocuk Cerrahisine yapmış olduğu en büyük hizmetlerden biri de ülkemizde ilk Türkçe yayınlanmış olan Çocuk Cerrahisi kitabıdır. İki ciltlik, 1627 sayfalık, geniş kapsamlı bu eser çocuk cerrahisi ile uğraşan pratisyen doktor, hemşire, asistan, uzman ve öğretim üyelerinin başvurabileceği önemli bir kaynaktır.

Sayın NUMANOĞLU'nun önemli hizmetlerinden biri de, ülkemizde oldukça ihmal edilmiş olan yanık konusu üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır. Türkiye'de ilk defa Çocuk Cerrahisi bünyesi içinde, çağdaş anlamda 10 yataklı çocuk yanık ünitesi 1981 yılında NUMANOĞLU tarafından hizmete açılmıştır. Bu ünitede senede 80-100 çocuk yanık hastası başarılı şekilde tedavi edilmekte ve çok sayıda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Yanık üzerindeki birikimlerini "Yanıklar" başlığı altında bir kitapta toplamıştır. Yanık ile uğraşanlar için başvurulacak önemli kalıcı bir kaynaktır.

Sayın NUMANOĞLU Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği'nin ilk kurucularındandır. 1981 yılında ilk Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  sayın NUMANOĞLU'nun başkanlığında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenmiştir. Bu kongre, sonrakilerin öncüsü  olmuş ve giderek artan bir katılım ile, üstün bilimsel düzeyde, her yıl tekrarlanır olmuştur.

Ayrıca Sayın Prof. Dr. İhsan NUMANOĞLU'nun yanında yetişmiş olan öğretim üyeleri, onun teşvik ve yönlendirilmeleri  ile çocuk cerrahisine önemli katkılarda bulunmuşlardır.