Doç. Dr. Coşkun ÖZCAN

1966 Bornova doğumludur. 1983 yılında Bornova Anadolu Lisesi'ni, 1989'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir. 1990 yılında Türkiye Klinikleri 9. Tıp Bilimleri Yarışmasında Pratisyen Doktorlar arası İkincilik Ödülü almış, aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1995 yılında Çocuk Cerrahisi uzmanı olmuştur. 1997-1998 yılları arasında Diyarbakır Asker Hastanesi'nde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, 2001 yılında ABD, Virginia Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde çalışmıştır. 2003'de Doçent unvanı almıştır. Çocuk Cerrahisi içerisinde özellikle akciğer, özofagus, diafragma ve göğüs duvarının edinsel ve konjenital hastalıkları ile ilgilenmektedir.
Uluslararası indekslere giren yabancı dilde 28, Türkçe 15 bilimsel makalesi ve üç kitap bölümü yayınlanmıştır.

Akademik personel bilgilerini görmek için tıklayın.